Hvem var Sankt Ib?

Ib er det danske navn for apostlen Jakob. Her ses han med det, der kaldes en Ibskal eller Jakobsskal på sin beklædning. Muslingeskallen er afbildet overalt på vejen til Santiago. Foto: Wikimedia

Hvem er Sankt Ib, som er begravet i Santiago de Compostela, spørger en læser. Det svarer lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen på her

Spørgsmål:
Myten vil vide, at Sankt Ib ligger begravet i Santiago de
Compostela i Spanien. Hvem var han?

Svar:

Ib er et gammelt dansk navn for Jakob. Den Jakob, som ifølge
traditionen er begravet i Santiago (= Sant-Iago!) var én af Jesu 12 apostle, bror til Johannes.

De to sønner af Zebedæus var nogle af Jesu nærmeste apostle, og der står flere ting om ham i Det ny Testamente end om de fleste af de andre apostle.

Med venlig hilsen
Kurt E. Larsen
Lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet, Århus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.