Sådan forbereder du dig på en pilgrimsvandring

Fitness i vintermånederne kan være en god måde at forberede kroppen til pilgrimsvandring. Men bøger, salmer og bønner kan forberede sindet.

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell giver gode råd om, hvordan man forbereder sig fysisk, praktisk og åndeligt på pilgrimsvandring

Når man skal på pilgrimsvandring, kan man forberede sig fysisk ved at vandre og være i god form og åndeligt ved at tænke over, hvordan vi hver især kan vandre vores livsvej, jævnfør skriftstedet: Hold mig i live på dine veje (Davids Salme 119,37).

Hvad angår den ydre rejse skal man selvfølgelig finde den rute eller det land, hvor man kunne tænke sig at vandre. Man kan i princippet gå pilgrimsvandringer hvor som helst, men jeg anbefaler de kortlagte ruter, hvor der findes kortmateriale og overnatningssteder - og hvor man kan møde andre ligesindede pilgrimme. Kortmateriale og guidebøger kan købes i boghandler eller kan findes på nettet.

SE OGSÅ:TEMA OM PILGRIMSRUTER

Vandre alene eller sammen?
Dernæst skal man tage stilling til, om man vil gå alene eller to-tre sammen eller med en større gruppe. Disse tre vandreformer giver meget forskellige oplevelser. At vandre alene er den største udfordring der hvor man er mest sårbar - men også mest åben over for indtryk og mødet med andre mennesker.

Da jeg selv vandrede alene på min første pilgrimsvandring, var det mit gudsforhold, der var i fokus. Når jeg vandrer sammen med min mand, er det parforholdet, der er i fokus. Og når jeg vandrer sammen med grupper, er det fællesskabet, der er i fokus.

Udstyr og fysisk form skal være i orden
Så skal man selvfølgelig anskaffe sig solide vandrestøvler og det udstyr, man har brug for.

LÆS OGSÅ:Hvilken slags fodtøj er godt til vandring?

Det er en forudsætning, at man har prøvet at vandre og ved, at man kan klare at gå cirka 20 kilometer om dagen flere dage i træk, cirka syv timer om dagen. Derfor er det en rigtig god idé at øve vandreture på forhånd. Da jeg i sin tid skulle på min første pilgrimsvandring i Spanien, pakkede jeg min store rygsæk med seks kilo bagage og gik en tur rundt om Brabrand Sø sammen med min mand. Det var alt, jeg forberedte mig, men jeg var i forvejen i rimelig god form (og kun 49 år!), så det gik heldigvis godt.

Jeg vil dog anbefale, at man i nogle måneder op til pilgrimsvandringen traver nogle længere ture. I weekender og på fridage kan man sammen med en kammerat gå 20 kilometer, og en gang imellem bør man på hverdage gå den af sundhedsmyndighederne anbefalede halve time.

LÆS OGSÅ: Sådan pakker du din rygsæk til pilgrimsvandring

Om vinteren går jeg selv på et fitness-center, hvor jeg er på hold med motions-dans: zumba, piloboxing og lignende. Det er en sjov måde at holde sig i form på, som jeg også kan anbefale.

Hvordan forberedes den indre rejse?
Til den indre rejse er det først og fremmest vigtigt at stille sig selv det eksistentielle spørgsmål: Hvad er min dybeste længsel? Gå hen i en kirke, knæl ved alteret og læs Jens Rosendals salme (nr. 28,1):

De dybeste lag i mit hjerte
Er længsel, umådelig stor.
Jeg rækker mod vigende himle
Og følger umulige spor.
Et sted må det findes, det lærred,
Som spænder sit billede op,
Et sted må dét være i verden,
Som fylder mit sind og min krop.

- og overvej, hvad der er din længsel. Når man har fundet svaret, er det godt at gå sin pilgrimsvandring med netop dette tema, denne bøn.

Ligeledes kan man deltage i søndagens gudstjeneste i sin lokale sognekirke og på den måde tage vare på sin kirkegang. Man kan også bede sin præst om en samtale med henblik på åndelig vejledning.

I løbet af vinteren kan man forberede sig ved at læse bestemte bøger og salmer:

Uddrag af Bibelen:
- Pilgrimsberetninger, for eksempel 2. 4. Mosebog (udfrielsen fra Egypten)
- Salme 23 og salme 121 (valfartstekster, som kan læres udenad)
- Matthæusevangeliet 6, 28 og 30 (Jesu råd om bekymringsløshed)
- Lukasevangeliet 24 (vandringen til Emmaus)
- Johannesevangeliet 14,6 (Jesu betegnelse af sig selv som Vejen, sandheden og livet)

Bøger:
- Pilgrimsliv håndbog for vandringsfolk (Hans-Erik Lindström & Elisabeth Lidell, Forlaget ALFA 2007)
- Gyldendals bog om pilgrimme og pilgrimsrejser (Jørgen Johansen: Gyldendal 2005)
- Vejen meditativ fordybelse i Johannesevangeliet (Lene Højholt, Borgen 2006)

Uddrag af salmebogen:
Den danske Salmebog rummer en række pilgrimssalmer, som eventuelt kan læres udenad (på engelsk by heart) så har man en salmeskat liggende i sit hjertes bibliotek, som man kan trække på under vandringen), for eksempel:

613 Herre, du vandrer forsoningens vej
484 Du, som vejen er og livet
121 Dejlig er jorden
36 Befal du dine veje

(Numrene er fra den nye salmebog fra 2002)

Bøn:
Overvej dagligt de næste vigtige skridt i dit liv og bed den gamle pilgrimsbøn:

Herre, vis mig vejen og giv mig mod til at gå den!
(Birgitta af Vadstena, 1303-1373)