Mystisk ligklæde fascinerer millioner

Den italienske brandmand Mario Trematore blev folkehelt i Italien, da det i 1997 lykkedes ham at redde ligklædet i katedralen i Torino fra en truende brand.

Ligklædet i Torino er gennem videnskabelige undersøgelser blevet erklæret for et middelalderligt falskneri. Alligevel er ligklædet den dag i dag for mange mennesker omspundet af mystik, mirakler og ærefrygt

Ligklædet i Torino har i mange år været en af de mest omdiskuterede genstande i verden. Ligklædet, der hævdes at være selve det klæde, Jesus blev begravet i, viser nemlig et billede af en korsfæstet mand - og hvis det er ægte, er det det eneste autentiske billede af Jesus af Nazareth.

Selv om undersøgelser har vist, at det næppe er tilfældet, er ligklædet i stand til at tiltrække millioner af pilgrimme, hver gang det vises frem i katedralen i Torino. Under udstillingen i 1998 rejste ikke mindre end tre millioner mennesker således til byen.

Spørgsmålet om ligklædets ægthed blev afprøvet i 1988, da man besluttede at lade det undergå den såkaldte kulstof-14-datering. Tre laboratorier konkluderede dengang uafhængigt af hinanden, at klædet var fra perioden mellem år 1260 og år 1390, og at det således ikke kunne have været Jesu ligklæde.

Andre forskere har siden tillige påvist, at de røde pletter på ligklædet, der umiddelbart ligner blod, i virkeligheden blot er rød maling, og at billedet på klædet desuden ikke er proportioneret som en virkelig menneskekrop.

På trods af de videnskabelige konklusioner anses ligklædet ikke desto mindre fortsat for at besidde helt særlige kræfter.

Det blev således af mange anset for intet mindre end en guddommelig indgriben, da ligklædet i sidste øjeblik undgik at blive bytte for en brand i katedralen i Torino i 1997. Ligklædet blev reddet af den italienske brandmand Mario Trematore, der under stor personlig fare måtte bruge hele femten minutter på at smadre otte lag skudsikkert glas for at kunne komme til klædet, inden han - selv stærkt blødende - bar det ud af katedralen. Trematore blev øjeblikkeligt folkehelt i Italien, Vatikanet dekorerede ham - og han selv udtalte bagefter:

- Det var Gud, der gav mig styrken til at smadre glasset. Ligklædet var min styrke.

Under udstillingen af ligklædet et år senere udtrykte Torinos ærkebiskop, Kardinal Giovanni Saldarini, ligeledes sin tro på ligklædets særlige egenskaber. Han udtalte, at enhver romersk-katolsk præst, der besøgte ligklædet, ville blive i stand til at give syndsforladelse til en kvinde, der havde fået foretaget en abort - en handling, der ellers normalt af den katolske kirke betragtes som en dødssynd.

Vatikanets officielle holdning til ligklædet har dog indtil videre været noget mere tilbageholdende. Pave Johannes Paul II nøjedes i 1998 med at konstatere:

- Kirken kan ikke udtale sig i denne sag. Kirken betror videnskabsmændene den fortsatte opgave med at undersøge og nå dækkende svar vedrørende dette ligklæde.

Skulle man ønske selv at se ligklædet efter i sømmene, må man væbne sig med tålmodighed. Ligklædet i Torino bliver efter planen først udstillet igen i 2025.