Europa blev skabt på pilgrimsruten

Kort, Europa, globus

Vejen til Santiago de Compostela lagde grunden til en fælles europæisk bevidsthed

Det var den franske kejser Karl den Store, der bistået af kirken i 800-tallet fik etableret vandringen til Santiago. I sin kamp for kristendommen og mod de indtrængende maurere på den iberiske halvø tog han alle midler i brug. Også fredelige. Selv om fakta fortaber sig i historiens tåger, tyder meget på, at han bistået af kirken skabte legenden om den hellige Jakob og dermed også den massive pilgrimsvandring.

Som en mur af ubevæbnede kristne vandrede pilgrimmene ned igennem Europa og tværs over Nordspanien og viste dermed de fremtrængende muslimer, at Spanien og Frankrig var kristent land. Mens Jerusalem og Rom spiller en indlysende rolle i tilblivelsen af kristendommen og derfor altid har været naturlige pilgrimsmål, fik Santiago først sin betydning langt senere. Tilskyndet af Karl den Store, kampen mod muslimerne og kirkens magt-elite udviklede caminoen sig til at være den måske vigtigste pilgrimsrute i Europa.

I Middelalderen opstod der tre vigtige pilgrimsmål. Man kunne tage til Det Hellige Land og Jerusalem, eventuelt kombineret med et korstog. Man kunne gøre turen til Sankt Peters grav i Rom, eller man kunne drage til Santiago de Compostela. Valfarten til Jerusalem var besværlig, og valfarten til Rom fik aldrig den fulde folkelige opbakning, måske fordi byen mistede sin politiske betydning med Romerrigets fald. Etable-ingen af pilgrimsvejen til apostlen Jakobs grav kan derimod bedst forklares som et af historiens mest vellykkede eksempler på kirkeligt og politisk spin.

Vejen til Santiago de Compostela kom til at få afgørende betydning for Europa. De mange millioner af mennesker mødte her hinanden og skabte en kultur- og handelsudveksling, der formentlig ikke lader nutidens integrationsbestræbelser noget tilbage at ønske. Caminoen blev en hovedfærdselsåre i Europa. Via den udbredtes kristendommen. Den blev dynamo for udviklingen af kirker, klostre, hospitaler og hele byer, ligesom den blev lokomotiv for udvikling og udveksling af kristen kunst.

Vejen til Santiago de Compostela lagde grunden til en fælles europæisk bevidsthed. Derfor besluttede Europarådet i 1987 at udnævne el camino de Santiago til den første af en række såkaldte europæiske kulturruter. Caminoen er den vigtigste, også fordi den mere end nogen anden pilgrimsrute symboliserer Europas kristne rødder.

Mange prilgrimsvandrere fortsætter fra Santiago til Finisterre ? verdens ende. ? Foto: Erik Bjerager.