Pilgrimsstævne hyldede nordiske initiativer og Reformationen

Ved pilgrimsstævnet i Maribo Domkirke i november kunne pilgrimspræst Elisabeth Lidell overrække den gyldne pilgrimsstav til Per Møller (i ornat), domkirkens sognepræst gennem 25 år, som netop den dag stod for gudstjenesten. Foto: Nils Gisli

Pilgrimstraditionen har forgrenet sig til et fællesskab mellem de nordiske landes kirker. Det blev understreget, da det nordiske pilgrimsstævne 2017 for nyligt løb af stablen i Maribo

Hvordan skal man fortolke pilgrimsvandring og dens teologi i lyset af 500-året for Reformationen?

Det var et af de spørgsmål, som var på dagsordenen til det nordiske pilgrimsstævne, der i slutningen af november løb af stablen i Pilgrimshuset i Maribo.

Nordisk pilgrimsstævne

Mødet er en del af en nordisk tradition, hvor pilgrimspræster og pilgrimsinteresserede fra hele Norden sammen sørger for at holde et fagligt netværk levende. Der var deltagere fra Norge, Sverige og Tyskland, samt fra adskillige pilgrimsforeninger i Danmark, herunder Nordjyllands Pilgrimsforening, Viborg Pilgrimscentrum, Silkeborg Pilgrimsfællesskab, Fyns Pilgrimme, Santiagoforeningen ogKøbenhavns Pilgrimsfællesskab.

Mødet sker i forlængelse af en anden stor pilgrimsbegivenhed i år, nemlig Klosterrutens jubilæumsvandring. I løbet af foråret, sommeren og efteråret bevægede vandrerne sig gennem hele Danmark, i alt 2300 kilometer, fra Helsingør til Frederikshavn. Med på ruten var en pilgrimsstav, som omhyggeligt blev båret af de mange vandrende, fra station til station. Flere af de vandrende var også med på stævnet i Maribo, glade for at se hinanden igen.

Reformation og nordiske ruter

På det nordiske pilgrimsmøde drøftede vi særligt pilgrimsteologien i lyset af Reformationen. Der blev som bekendt gjort op med pilgrimstraditionen under Luthers reformation, så det er interessant at drøfte den moderne pilgrimsteologi som protestantisk.

Derudover talte vi om hvilke pilgrimsinitiativer, der findes på tværs af landene. Særligt i de skandinaviske lande er der stor udvikling af pilgrimsruter. Foreninger fra de nordiske lande er gået sammen for at sikre en elektronisk kortlægning af ruterne, således at man kan få et samlet overblik.

Pilgrimsstaven

Vi sluttede det nordiske pilgrimsstævne med en højmesse i Maribo Domkirke, hvor pilgrimspræst Elisabeth Lidell på vegne af forsamlingen overrakte en pilgrimsstav til Per Møller, kirkens sognepræst gennem 25 år, som netop den dag stod for gudstjenesten. Pilgrimsstaven er – ligesom Klosterrutens pilgrimsstafet - håndskåret af Niels Kjeldsen, Viborg, som også var med ved overrækkelsen.

Ordene, som ledsagede overrækkelsen af pilgrimsstaven:

På vegne af pilgrimsbevægelsen i Danmark og hele Skandinavien har jeg hermed glæden at overrække denne pilgrimsstav til Maribo Domkirke – som en helt konkret påmindelse om, at Kristus er vores medvandrer på livets vej. Han er vor stok og vor stav (Salme 23); ham må vi støtte os til på vores pilgrimsrejse fra vugge til grav. Må Gud velsigne alle, der kommer her i helligdommen for at finde fordybelse og livsmod. Og må Gud velsigne alle pilgrimme på vandring i længsel efter at finde mening og mål i tilværelsen.

Der var mange fremmødte til pilgrimsstævnet i Maribo. Foto: Nils Gisli