Kirkevandring gennem 60 år har styrket relationer mellem kirkesamfund

Billede fra sidste års kirkevandring. Foto: Dorte J. Thorsen Foto: Dorte J. Thorsen

"Den årlige kirkevandring har forhindret os i at glide fra hinanden i de 60 år, hvor så utroligt meget har ændret sig," siger formand for kirkevandringsudvalget Palle Thordal

De københavnske gader og kirker danner for 60. gang rammen for en fælleskirkelig vandring, når der den 21. januar afholdes "Økumenisk kirkevandring."

Den første kirkevandring fandt sted i januar 1955, og nu kommer kirkevandring nummer 60, og der har ikke været et eneste hul undervejs, siger provst og formand for kirkevandringsudvalget Palle Thordal.

"Den årlige kirkevandring har været med til at holde gryden svagt kogende, også på de tidspunkter, hvor den økumeniske interesse ikke har været stor eller har været kølnet noget ned," siger han.

"Jeg kan ikke huske meget længere tilbage end 1967, hvor jeg begyndte at læse teologi og året efter fik en god ven, som blev katolsk præst på Nørrebro. Der var en vældig økumenisk iver efter 2. Vatikanerkoncil, og katolikkerne var pludselig avantgarden i gudstjenestefornyelsen, hvilket smittede af på folkekirken (for eksempel præsten bag alteret med ansigtet mod folk). Vores professor Skydsgaard, der var observatør ved 2. Vatikanerkoncil, åbnede også horisonterne op for os."

"Selv blandt koptiske ortodokse i Ægypten, hvor jeg studerede et halvt år, var den økumeniske åbenhed iblandt præsterne meget stor dengang. Siden markerede de store kirkeretninger deres egne områder skarpere, men nedenunder de officielle udmeldinger skete der alligevel gode fremskridt. Alle kontakter, venskaber og indbyrdes velvilje er i vore dage nødvendigere end nogensinde for at kunne være vore forfulgte medkristne til hjælp med fælles forbøn og bistand," siger Palle Thordal.

"Og det samme gælder også i forhold til de mange flygtninge og fattige mennesker i verden. Vi har ikke råd til ikke at stå sammen i det store diakonale arbejde at bringe Kristi kærlighed ud i verden. Og det gælder også evangeliet. Den årlige kirkevandring har forhindret os i at glide fra hinanden i de 60 år, hvor så utroligt meget har ændret sig. Samt at danne forbilleder for nyere kirkevandringer."

Palle Thordal forventer, at årets kirkevandring som de 59 forrige vil være med til at udbygge den økumeniske forståelse og venskaberne imellem kristne fra forskellige kirkesamfund.

"At deltage i kirkevandringen er at mærke det stærke fællesskab, som der er mellem de forskellige kristne kirker. Som en skrev til Alban- og Sergijsamfundets kasserer efter sidste gang: 'Dette er mit årlige kirkelige højdepunkt.' For nogen, som er med for første gang, spiller mødet med de anderledes kirkerum og liturgi som for eksempel i den russiske kirke også en rolle. Det at være så mange sammen giver også et løft," forklarer Palle Thordal.

Som altid mødes man i Skt. Pauls Kirke (folkekirken) klokken 18.30 for derefter at gå til Jerusalemskirken (metodistkirken), Den Russiske Kirke, Den Katolske Domkirke, Den Engelske Kirke og endelig Den Svenske Kirke, hvor der afsluttes med prædiken. Det er Fader Stephen Platt fra Oxford, som er generalsekretær for The Fellowship of St. Alban and St. Sergius, der prædiker.

Prædikenen vil blive oversat til dansk og omdelt skriftligt, men Stephen Platt taler et meget tydeligt og forståeligt engelsk, oplyser Palle Thordal og fortæller, at det går på tur mellem kirkesamfundene at bidrage med prædikanten.

Så vi har fulgt rækkefølgen og samtidig markeret Alban- og Sergijsamfundets nære forbindelser til hovedsædet i Oxford, fortæller han.

Årets tema er taget fra 1. Korintherbrev, kap. 1, vers 1-17. "Er Kristus da blevet delt?"

De sidste mange år har vi benyttet det tema for den internationale bedeuge for kristen enhed, som siden 1968 er blevet formuleret af Faith and Order (Kirkernes Verdensråd) og Den Katolske Kirkes Sekretariat for De Kristnes Enhed. Ordene er en stor anfægtelse og udfordring for alle kristne. For vi har i dag mere end nogensinde brug for at stå sammen, ikke mindst for at kunne være til støtte for vore forfulgte medkristne på mange hold, siger Palle Thordal.

LÆS OGSÅ: 650 til økumenisk kirkevandring i København

Det er Alban- og Sergijsamfundet, der står for den økumeniske kirkevandring. Læs mere om den økumeniske kirkevandring her.