Danmark får sit første pilgrimscenter

Pilgrimsfænomenet i Danmark er stadig på græsrodsniveau, men der sker meget, og nu får pilgrimme som disse, fotograferet i Grib Skov, et center i Danmark. (Foto: Leif Tuxen) Foto: Leif Tuxen.

Med adresse i Domprovstegården i Viborg åbner det første danske pilgrimscenter i morgen. På Fyn arrangerer nystiftet forening i pinsen vandringer ad syv ruter fra kystbyerne ind til Odense

Af Jørgen Steens

Det første danske pilgrimscenter etableres nu i Viborg. Åbningen markeres med en reception i Domprovstegården i morgen, fredag eftermiddag.

Her har den lokale pilgrimsgruppe fået stillet det tidligere konfirmandlokale til rådighed af menighedsråd og provstiudvalg. Ideen er, at det nye center skal udfylde en koordinerende funktion i forbindelse med pilgrimsvandringer, oplyser domprovst Arndt Jessen Hansen.

Han er med i såvel Viborg-gruppen som den jyske pilgrimsgruppe, der står bag hjemmesiden www.pilgrimsvandring.dk, som forsøger at danne et overblik over de pilgrimsvandringer, der foregår herhjemme.

- Der er fortsat i høj grad tale om en græsrodsbevægelse, små grupper eller præster, som rundt i landet tager initiativer til pilgrimsvandringer, og det synes jeg er meget tiltalende, fordi det viser, at det her er noget, der kommer nedefra og skabes ud af et behov og en nødvendighed, og som har livskraft i sig, konstaterer Arndt Jessen Hansen.

På den anden side er man nu, i forbindelse med realisering af planerne om et pilgrimscenter, gået ind i overvejelser om at invitere græsrodsgrupperne til et landsmøde om eventuel at etablere en landsorganisation. I erkendelse af, at i hvert fald et minimum af organisation kan være praktisk.

$SUBT_ON$Hærvejen

Et andet medlem af pilgrimsgruppen i Viborg, psykolog Kis Bødker, har i Kristeligt Dagblad påpeget, at Viborg historisk set er det naturlige sted at placere et pilgrimscentrum, da den midtjyske bispeby ligger ved Hærvejen, som fra gammel tid har været pilgrimmenes vandringsvej, når de skulle sydpå til Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem eller andre af de kendte pilgrimssteder. Eller nordpå til Nidaros i Norge og Vadstena i Sverige.

Arndt Jessen Hansen understreger, at konfirmandstuen i Domprovstegården også skal kunne bruges til andre formål, f.eks. som »værksted« ved seminarer for provstiets præster.

- Der er tale om en spæd begyndelse, men vi håber, at de grupper og enkeltpersoner, der ønsker at vandre på Hærvejen, kan have den gamle konfirmandstue som udgangspunkt, forklarer han. Selv er han ikke i tvivl om, at vor tids pilgrimsvandringer er kommet for at blive, og at folkekirken på et tidspunkt vil begynde at ansætte pilgrimspræster, ligesom man har det i Sverige og Norge.

- Jeg ser det som et af alternativerne til folkekirkens traditionelle gudstjenester, hvor man jo først og fremmest fokuserer på det talte ord. Det ligger i tiden, at mange gerne vil erfare deres tro og have det hele menneske med i deres trosliv, som det sker på en pilgrimsvandring. Det kristne fællesskab opleves på en anden måde, når man er sammen ude i den smukke natur, og jeg ved, at pilgrimsvandringerne bringer os i kontakt med mennesker, som ellers ikke kommer i kirken, fordi de er glade for denne anderledes facon.

$SUBT_ON$Fynske marcher

Næste tiltag bliver at få udarbejdet oversigter over færdige pilgrimsruter med henvisning til kirker og overnatningsmuligheder undervejs. Det har man gjort på Fyn. Med hjælp fra middelalderhistorikeren Tore Nyberg er der kortlagt i alt syv pilgrimsruter fra de fynske kystbyer - Assens, Bogense, Nyborg, Svendborg, Fåborg, Middelfart og Kerteminde - og ind til Odense.

Alle syv ruter kommer i brug i pinsen, hvor 180 deltagere er tilmeldt to- eller tredages vandringer, oplyser redaktør Erik Otto Kragh, kasserer i den nystiftede »Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring«, som blev etableret tidligere på året med det formål at støtte og opbygge de fynske pilgrimsvandringer.

Foruden de fynske er der i pinsen pilgrimsvandring på Falster, og en række vandringer er planlagt forskellige steder i landet i juni, august, september og oktober.

steens@kristeligt-dagblad.dk