Interview

Ny podcast: Tag på pilgrimsvandring med en præst i ørerne

“Vores ønske med podcasten er at give folk mulighed for at komme ud og gå og høre Guds ord, selvom der i øjeblikket ikke arrangeres fælles pilgrimsvandringer,” fortæller Elisabeth Lidell. Hun er pilgrimspræst og en del af Levende Vand, som har lavet den nye podcast. Foto: Unsplash

Pilgrimspræsternes fællesvandringer er i øjeblikket aflyst. Derfor har det økumeniske fællesskab Levende Vand lavet en podcast til de vandrende, så de fortsat kan tage på tur med en åndelig vejleder

Da coronakrisen ramte, ramte den også åndeligheden. De lukkede kirker har tvunget præster rundt omkring i landet til at tænke nyt, og mens nogle har succes med at livestreame gudstjenester, er det kristne, økumeniske fællesskab Levende Vand gået i gang med at producere podcasts til pilgrimsvandrere.

Det er nemlig ikke kun kirkegangen, der i øjeblikket er suspenderet. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell har i 20 år ledt grupper af pilgrimsvandrere rundt på stierne i, hvad hun kalder “Guds grønne katedral,” men også disse vandringer er sat på pause. Hun er tilknyttet Levende Vand og er en af de præster, der laver podcasten.

Og selvom det er ud af nød, at podcasten er stedfortræder for fællesvandringerne, mener hun, at der også er god åndelig næring at hente i at vandre alene med en præst i ørerne:

“Vores ønske med podcasten er at give folk mulighed for at komme ud og gå og høre Guds ord, selvom der i øjeblikket ikke arrangeres fælles pilgrimsvandringer,” fortæller Elisabeth Lidell.

Konceptet er, at man kan lytte til et af de indtil videre seks afsnit, mens man går en tur. Hvert afsnit har et særligt tema, som præsten siger et par ord om i løbet af vandringen og ellers opfordrer lytteren til selv at reflektere over, mens præsten er stille.

De første afsnit af podcasten udkom i påskedagene, fordi kristendommens største højtid syntes at være et godt sted at starte, fortæller Elisabeth Lidell. Henover påsken er den blevet downloadet mere end tusind gange, og hun ser det som et udtryk for, at der er et behov for åndelig vejledning.

Derfor er det planen, at hun og de andre præster fortsætter produktionen, både i løbet af coronatiden og når vi er kommet over på den anden side af krisen og igen kan samles på stierne, hvis folk stadig vil lytte med.

Et alternativ til den kirkelige åndelighed
Elisabeth Lidell fortæller, at forbuddet mod at samles har givet anledning til at komme i gang med podcasten, men også under mere normale omstændigheder kan den have sin berettigelse. Der er nemlig mange, der gerne vil på pilgrimsvandring alene:

“Når nu coronatiden er færdig, er det mit håb, at de mere indadvendte typer, dem, der bedst kan lide at vandre alene, kan bruge podcasten til at blive opbygget og få noget livsmod,” fortæller hun.

Hun ser pilgrimsvandring som et supplement til den almindelige kirkegang:

“Mange folk kommer jo ikke i kirken men er glade for naturen og er spirituelt søgende, og så er det jo oplagt at give dem noget åndelig næring,” siger Elisabeth Lidell.

Og måske kan podcasten bidrage til, at flere bliver opmærksomme på, at der findes alternativer til den kirkelige åndelighed. Selv synes Elisabeth Lidell i hvert fald, at det er spændende at tænke forkyndelse i nye retninger, og hun sætter stor pris på at kunne gøre det i fællesskab med præster fra andre kirkelige retninger.

Udover at tiden er præget af coronavirussen, er den nemlig også kendetegnet ved kirkelig splittelse, mener Elisabeth Lidell. Og for Levende Vand er der et vigtigt budskab i, at nytænkningen af forkyndelsen sker i et økumenisk samarbejde:

“I en tid med så meget splittelse, også kirkeligt, synes vi, det er vigtigt at pege på, at Jesu åndelige testamente var ønsket om, at vi alle skal være ét i Kristus. Vi er alle døbt i den treenige Guds navn og tilhører den samme kristne familie.”