Pilgrimmens syv nøgleord udtrykker en længsel

- De syv nøgleord anvendes i hele Sverige som en tolkning af den moderne pilgrims længsel efter et mere helt liv, fortæller ordenes ophavsmand Hans-Erik Lindström. - Foto: Foto: Iris/Ritzau Scanpix

Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Sådan lyder de syv ord, der ifølge Hans-Erik Lindström kendetegner den moderne pilgrim

Forskellen mellem en vandring og en pilgrimsvandring er ofte ikke kun vandringens mål, men de tanker og overvejelser, der gøres undervejs. Som inspiration bruges ofte bibelvers, eller man kan søge hjælp til fordybelse hos pilgrimmens syv nøgleord.

De syv pilgrimsord er: Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Dette er syv nøgleord, som bruges som inspiration til både retræte og pilgrimsvandring.

- De syv nøgleord anvendes i hele Sverige som en tolkning af den moderne pilgrims længsel efter et mere helt liv, fortæller Hans-Erik Lindström.

- Ordene er opstået efter mange års vandringer og møder med andre, og er nu blevet anvendt i over 10 år, forklarer han.

Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet. Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud.

Sammen beskriver de syv pilgrimsord den rejse, en moderne pilgrim begiver sig ud på, både den indre rejse og den ydre.

De syv pilgrimsord rummer hver for sig mulighed for meditation eller fordybelse. Ved at dvæle ved et af ordene, måske et tilfældigt, måske et nøje udvalgt, åbnes for det ords betydning og for den længsel, der ligger bag.

Ifølge Hans-Erik Lindström genkender mennesker sig selv i de syv pilgrimsord, der netop formulerer længslen efter alt det, som vores vesterlandske samfund ikke rummer. De giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter noget andet end den travle hverdag. Længslen efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud.

De syv nøgleord er:

Frihed: Pilgrimmen vandrer i naturen langt væk fra den overfyldte kalender, og opnår indre og ydre frihed fra alle stressfaktorer.

Enkelhed: Når rygsækken skal pakkes til en pilgrimsvandring bliver enkelhed en nødvendighed. Man behøver ikke meget for at kunne klare sig på rejsen.

Langsomhed: Sneglen er pilgrimmens forbillede, ikke lyntoget. Vandringens tempo står i modsætning til den hverdag mange oplever. I langsomheden bliver der plads til eftertænksomhed og bøn.

Stilhed: Pilgrimsvandring kan foregå i stilhed, også selvom man vandrer i et fællesskab. At være fælles om stilheden åbner for en anden måde at være sammen på, end den vi kender fra hverdagen.

Bekymringsløshed: Undervejs på vandring begynder hverdagens bekymringer at klinge af. Man gør sig ikke længere unødige bekymringer.

Fællesskab: Pilgrimsvandring er fællesskab. Forskelligheder udviskes og betyder ikke længere noget. Som pilgrimme deler man alt: Mad, vand, ømme fødder, livshistorier og bøn.

Spiritualitet: At vandre som pilgrim er at vandre med Gud. Hvor jeg går, går jeg med Gud. Vandringen åbner for at beskæftige sig med eksistentielle spørgsmål, som der ikke levnes meget plads til i dagligdagen.

Du kan læse mere om De syv pilgrimsord i Hans-Erik Lindströms bog Pilgrimsliv fra forlaget Alfa samt i Pilgrimsspor af Elisabeth Knox Seith (Red.) fra Forlaget Univers.

Kilde: www.pilgrimscentrum.com

Hans-Erik Lindström er pilgrimspræst i Vadstena, og har formuleret det, som er blevet kendt som de syv pilgrimsord.