De 7 pilgrimsord fører til nyt liv

De 7 pilgrimsord rummer en bevægelse imod nyt liv, der kommer nedefra. Når vi bryder op og bliver pilgrimsvandrere, så bliver ordene en reel virkelighed, skriver åndelig vejleder og freelancepræst Jette Dahl.

De syv pilgrimsord rummer ifølge åndelig vejleder Jette Dahl en bevægelse imod nyt liv. Hun giver her en vejledning til, hvordan man kan bruge dem i sin meditation

Følgende 7 nøgleord, beskriver en moderne pilgrims sjæl og identitet:
Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.

Den indre og ydre pilgrimsvandring
Værdien af de 7 pilgrimsord er en mangelvare i vores del af verden. De udtrykker en længsel efter en anden virkelighed end den, mange i dag er præget af i en travl hverdag. At arbejde med disse ord kræver derfor en bevidstgørelse og en viljestyrke, der er klar til at gå imod tidens strøm.

De 7 pilgrimsord rummer en bevægelse imod nyt liv, der kommer nedefra. Når vi bryder op og bliver pilgrimsvandrere, så bliver ordene en reel virkelighed. Men det forunderlige er, at vi også kan foretage os en indre vandring med refleksion over ordenes værdi hjemme, hvor vi bor. Ordene slipper os ikke efter endt pilgrimsvandring. Tværtimod. De tager bolig i os.

De 7 pilgrimsord i brug

Langsomhed
At være pilgrim er at blive langsommelig - bogstaveligt talt og i overført betydning. Det er at vandre i bevidstheden om at være som sneglen, der bærer sit hus på ryggen, indbegrebet af langsommelighed. Kun sådan får du din sjæl med dig. Det kan bl.a. komme til udtryk ved at holde pauser i løbet af en dag eller vandre langsommeligt.

Jesus var aldrig fortravlet, men helt og fuldt nærværende midt iblandt mennesker, der flokkedes om ham. Men han var bevidst om betydningen af pauser og hvile. Han trak sig jævnligt tilbage til bjergene eller ud i ørkenen for at være alene eller sammen med sine disciple. Han kendte værdien af at være på retræte.

Meditationsbillede:
Sneglen

Meditationstekst:
Matthæus 6,31: Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem: Kom med ud til et øde sted, hvor I kan hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.

Bekymringsløshed
De gamle mystikere omskrev bekymringsløshed med: Den hellige ligegyldighed. Det handler ikke om slaphed, ligegyldighed eller ansvarsløshed, men om Carpe Diem, om at gribe dagen og lade hver dag have nok i sit liv.

Bekymringsløshed er udtryk for at gå med let bagage. Det kan ske ved at træde et skridt til side og lade Gud komme til. Så læg alt det, der vækker uro og bekymring over til Gud. Hver dag på ny. Han tilbyder dig at bære det ubærlige og tunge.

Meditationsbillede:
Lad Gud give dig bekymringsløshedens himmelblå kappe på.

Meditationstekst:
Matt.6,33-34:Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig om det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Frihed
Der er meget i dag, der kan gøre både ufri og virker som et stressmoment. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt(Paulus). Hvad mon du længes efter at blive sat fri af og blive fri til, og hvad er du trælbunden af?

Det er refleksioner, der er gavnlige at blive bevidst om. Jesus taler om den brede vej, der fører til fortabelsen (tolket: der, hvor du taber din sjæl!) og om den smalle vej, der fører til livet. Det er dit ansvar, hvilken vej du vælger at vandre ad.

Meditationsbillede:
Den smalle vej, der fører til livet.

Meditationstekst:
Matt.7,13-14
Gå ind ad den snævre port, for vid er den port og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få der finder den!

Enkelhed
Frivilligt at leve enkelt er som at få øje på en eksotisk orkide! (Pilgrimspræst)

At være på pilgrimsvandring er et godt billede på enkelhed. En enkelt livsstil, simple living, åbner næsten automatisk for større, indre råderum, når omsorgen for alt det ydre ikke længere tager så megen tid og plads. Det handler også om den enkelhed, det er at være Guds elskede barn.

Meditationsbillede:
Teltet - bevægelsesfrihed lethed.

Meditationstekst:
Gal.2.20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sit liv hen for mig!

Stilhed
At vandre i naturens stilhed er åbnende og helende i sig selv. Vi har brug for at slukke for støj og en væld af informationer. Gud er stilhedens ven( M. Teresa). Det ordløse fællesskab under vandringen taler ofte mere en tusinde ord. Den, der har oplevet retrætens stilhed ved, hvad det drejer sig om, nemlig en velsignet stilhed. Overfor Gud kan du også give dig selv lov til at være stille, ordløs og uden krav. Når du selv tier stille, kan du begynde at lytte til, hvad Gud vil dig.

Meditationsbillede:
Hvil i Guds kærlige blik

Meditationstekst:
Salme 23, 1-3: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny.

Spiritualitet
Ordet kan oversættes med: inderlighed, åndelighed, et personligt, levende forhold til Gud. Menneskelivet er mere end, hvad biologi, fysik og psykologi kan beskrive og kortlægge. Mennesket er også et åndeligt væsen. Det er enhver pilgrimsvandring et symbol på.

Drivkraften er overgivelse til Gud vandring med ham som sjæleven. Bøn er en uundværlig følgesvend. Fokus er her Kristus som Guds levendegørende og skabende Ord.

Meditationsbillede:
Korset med de to linjer: en vandret linie ud mod verden og en lodret linie op mod Gud.

Meditationstekst:
Matt.7,7: Bed, så skal der gives jer. Søg, skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for dig!

Fællesskab
Fællesskab er en god og nødvendig modvægt overfor en individualiserende og selvcentreret kultur.

Dette pilgrimsord rummer både fællesskab med dit medmenneske og med Gud. Vi er i verden, men vi er ikke af denne verden, siger Jesus i Johannesevangeliet ( kap. 17,9-11). Så vi hører både til i denne verden og hos Gud. Som grene på vintræets stamme er vi alle ét i Kristus.

Meditationsbillede:
Nadveren

Meditationstekst:
Joh. 15,5: Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt, for skilt fra mig kan i slet intet gøre.

Pax et bonum Guds fred og alt godt.