Iona: Skotsk pilgrimsmål og økumenisk mødested

Klosteret på øen Iona i øgruppen Hebriderne ud for Skotland regnes som et af de helligste kristne steder i Storbritannien. Klosteret blev lukket efter en række vikingeplyndringer, men genetableret i 1200-tallet. Efter reformationen blev klosteret lukket i 1600-tallet, men den skotske begyndte at genopbygge det i 1870'erne, og Iona-samfundet genopstod i 1938.

Klosteret på den skotske ø Iona er centrum for moderne pilgrimme, men øens spirituelle historie begyndte med en munk i år 563

På øen Iona, en af de yderste skotske øer i øgruppen Hebriderne, ligger et kloster fra 563. Herfra blev der sendt missionærer til Skotland og England. Klosteret selv blev et centrum for lærdom og opsøgt af pligrimme. I dag er det et centrum for økumeniske møder og samtaler om fred i verden.
 
Skt. Columba og Iona
Det var den irske munk Columba, som grundlagde klosteret på Iona. Columba kom fra en kongefamilie i det nordlige Irland. Tidligt kom han i klosterskole, blev munk og sikkert også indviet til præst. I 563 forlod han Irland sammen med tolv andre munke og rejste til Skotland. De nåede nu frem til øen Iona, hvor de grundlagde et kloster, der fra nu af blev centrum for udbredelsen af kristendommen i den skotske befolkning.

Columba stod for et omfattende kirkebyggeri på øerne ved Skotlands nordøstkyst og virkede som diplomat og fredstifter mellem de stridende stammer. Efterhånden blev han betragtet som en hellig mand, der kunne udføre mirakler. Han blev berømt for sin lærdom og oversatte bøger fra latin til det lokale sprog. Han døde i 597 og blev begravet på Iona.

Keltisk kristendom
Columbas betydning ligger ikke mindst i, at han bragte den keltiske kristendom til Skotland og England. Keltiske kristendom er den særlige form for kristendom, der slog rod i Irland allerede i det 3. og 4. århundrede. Irland er således det første land udenfor Romerriget, der blev kristent. Her opstod en kristendom stærkt præget af den oprindelige keltiske religion, dens spiritualitet og understregning af menneskets samhørighed med naturens rytme.
 
LÆS OGSÅ:Hvad er keltisk spiritualitet?

I Irland blev kristendommen organiseret omkring klostre, hvor fællesskab, spiritualitet, undervisning og studier gik i ét. Den keltiske kristendom var missionerende. Munkene følte kald til at vandre ud med evangeliet. Og på samme måde hørte Columba og hans tolv apostle et kald til at at missionere blandt de skotske piktere.

Ionas videre historie
Klosteret på Iona blev hurtigt et yndet mål for pilgrimme. Imidlertid fik de nordiske vikinger også øje på Iona og angreb flere gange klosteret i slutningen af 700-tallet og langt ind i 800-tallet. S. Columbas jordiske rester blev flyttet, idet de blev delt mellem Irland og den centrale del af Skotland.

Iona forblev intakt efter vikingernes angreb og fortsatte som et blomstrende center for keltisk kristendom op gennem middelalderen. I 1203 belv klosteret omorganiseret og fulgte nu benediktinernes klosterregel. Samtidig blev der grundlagt et nonnekloster. Abbeden på Iona blev nu ogå skotsk biskop.

Iona-samfundet
The Iona Community blev stiftet i 1938 af George Fielden Macloed (1895-1991). Han var rundet af en kendt præstefamilie i Skotland. Han gjorde tjeneste under 1. Verdenskrig, hvor han blev dekoreret for sit mod. Efter hjemsendelsen fra krigen gik han igang med teologiske studier for at få stilling som præst ved den skotske kirke (Church of Scotland), som er en kirke, der er præget af reformert kristendom.

Macloed fik præstestilling ved en af Skotlands kendte kirker, og selv blev han kendt som pacifist og socialist. Hertil kom, at han blev en populær radioprædikant. Snart indtog han posten som leder (moderator) af den skotske kirke og fik sæde i Overhuset.

Macloed er dog mest kendt for sin grundlæggelse af Iona-samfundet. Han fik genopbygget de gamle klosterbygninger, som nu blev rammen om teologiske møder og studier, hvor kristendommens sociale budskab kom til at stå i centrum.

"Luften over Iona er tynd. For her er skellet mellem det åndelige og det materielle ikke stort," sagde Macloed engang. Fra Iona bredte Macloeds tanker sig nu ud i verden. Og Iona-samfundet er i dag en verdensomspændende organisation med Iona som centrum.

Iona-samfundet er vel at mærke ikke en kirke, men en tværkirkelig og økumenisk bevægelse, som med baggrund i kristendommen arbejder for fred og retfærdighed. Til eksempel har Iona-samfundet været inspirationen til demonstrationer og blokader ved atomkraftværker.

Iona søges i dag af mange pilgrimme trods øens afsides beliggenhed. Man kan flyve til Glasgow og herfra tager man tog, færge og bus. Så er der kun en ti minutters sejlads, før man er på Iona.