De 10 vigtigste mindesmærker på Hærvejen

Urnehoved var gennem hele middelalderen et vigtigt tingsted for sønderjyderne. Her er det Urnehoved Mindepark. Foto: Wikimedia Commons

Gå dig til Danmarks historie. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell guider til 10 historiske perler på Hærvejen

Hærvejen er spækket med Danmarkshistorie, som der er rig mulighed for at få opfrisket på en vandring i de gamle spor.

Her er 10 vigtige steder på ruten mellem Padborg og Viborg, hvor det er godt at holde pause og studere danmarkshistorien nøjere:

1. Urnehoved
Urnehoved var gennem hele middelalderen et vigtigt tingsted for sønderjyderne. På sten, der er rejst i mindelunden, kan man læse om de vigtigste af de beslutninger, der er blevet taget her på sønderjydernes landsting i perioden 1074-1523. Efter Genforeningen i 1920 er mindelunden blevet brugt til folkemøder, blandt andet Grundlovsdag.

Adresse: Urnehovedvej, 6230 Rødekro, 6230 Rødekro

2. Immervad Bro
Immervad Bro er Hærvejens ældste, bygget i 1786. Broen har altid været et vigtigt vadested (immer: altid, vad: vadested), og her er den gamle kros hestestald indrettet til hyggeligt Hærvejsherberg for de vejfarende. Udenfor er gamle træstubbe omdannet til skulpturer, der illustrerer vejens historie med oksedrivere, navere, pilgrimme og soldater.

Adresse: Immervad Bro, Hærvejen, 6500 Vojens

3. Tørning Mølle
Tørning Mølledam har leveret kraft til kværnene på Tørning Mølle, som ligger smukt ved å og sø. Her kan man besøge et industrimuseum, en stor borgbanke samt en dejlig park med eksotiske træer. Oppe ad vejen ligger Tørninggård, der er indrettet som et stort Hærvejsherberg og tillige huser et landbrugsmuseum.

Adresse: Tørning Mølle, Hammelev, 6500 Vojens

SE OGSÅ: BILLEDSERIE: Hærvejens kirker

4. Frihedsbroen ved Kongeåen
Midtvejs mellem Dannevirke og Viborg løber Kongeåen med den Dannebrogsfarvede Frihedsbro, som markerer den gamle dansk-tyske grænse (i perioden 1864 - 1920). I nærheden ligger toldstedet Skodborghus, som skilte Kongeriget Danmark fra hertugdømmet Slesvig og i dag danner grænse mellem Sønderjylland og det øvrige Jylland.

Adresse: Frihedsbroen, Kongeåen, Frihedsvej, 6630 Rødding

5. Skibelund Krat
Fra Skibelund Krat kunne man i tiden efter krigen i 1864 skue ud over det tabte land: Sønderjylland, som Danmark mistede til Tyskland. I dag er der rejst 22 mindesten over personer, der kæmpede for Sønderjylland, som Danmark mistede. Siden da har stedet dannet ramme om grundlovsmøder.

Adresse: Skibelund Krat, 6600 Vejen

6. Ravningebroen
Over den smukke Vejle Ådal byggede Harald Blåtand omkring år 980 en mægtig vikingebro med svære egestolper, Ravningbroen. Dens længde var 760 meter og har sikret en hurtig og sikker passage over Vejle Ådal. Resterne af den tids ingeniørkunst kan ses endnu.

Adresse: Ravningbroen, 7182 Bredsten

7. Runestenene, højene, kirken og Kongernes Jelling
I Jelling finder man runestenene, Danmarks Dåbsattest, gravhøjene over Gorm og Thyra og den smukke Jelling Kirke med en glasmosaik i koret, der afspejler lyset fra det høje. På den anden side af gaden kan det flotte informationscenter Kongernes Jelling beses.

Adresse: Jelling Kirke, 7300 Jelling

LÆS OGSÅ: Jellingestenen - Danmarks dåbsattest

8. Helligkilden ved Øster Nykirke
Den højt beliggende Øster Nykirkeer bygget som valfartskirke i 1150-1200 ved helligkilden Sct. Peders Kilde, som blev søgt til helbredelse for syge. Ved kilden er der fundet potteskår, sandsynligvis fra ofringer. Kirken er åben i dagtimerne, og udenfor ses et vejkrucifiks med en smuk indskrift: Fra livets gry til livets kvæld er korset troens kildevæld.

Adresse: Øster Nykirke, Hærvejen 309, 7323 Give

9. Hærvejstæppet
Søndermarkskirken, som er moderne vejkirke, er åben for de vejfarede. Her kan man glæde sig over døbefonten i form af en kæmpestor muslingeskal samt beundre Hærvejstæppet, et 10 meter langt billedtæppe, syet af Mejlbygruppen, bestående af 10 frivillige kvinder. Motiverne illustrerer pilgrimsruten med den smukke natur, de mange mindesmærker samt forfædrenes liv og færden.

Adresse: Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg

10. Joakim Skovgaards fresker i Viborg Domkirke
I den prægtige Viborg Domkirkemed de to tårne kan man bruge lang tid på at se Joakim Skovgaards fresco- malerier (malet i perioden 1899-1907) over Bibelens fortællinger fra Adam og Eva til de sidste tider. I krypten er der stillerum med mulighed for bøn og andagt.

Adresse: Viborg Domkirke, Stænderpladsen, 8800 Viborg

LÆS OGSÅ: Viborg Domkirke: En maler fortæller bibelhistorie

Immervad Bro. Foto: Wikimedia Commons
Tørning Mølle vest for Haderslev har fungeret som vandmølle gennem århundreder. Der er 2 vandkraftværker, det ene er stadig i drift og leverer elektricitet til området, og det har det gjort i rigtig mange år. Foto: Morten Juhl Denmark
Kongeåen. Foto: Heine Pedersen Denmark
Ravningbroen. Foto: Wikimedia Commons
Runestenene i Jelling. Foto: Peter Kristensen, Leif Tuxen
Øster Nykirke. Foto: Christian Asbøl
Også Viborg Domkirke er fra 1100-tallets begyndelse. I blomstringstiden, som strækker sig fra cirka 1100 til midten af 1200-tallet blev der opført omkring 2000 kirker i Danmark. Foto: Hans Andersen/Wikimedia Commons