De 10 vigtigste kristne pilgrimsmål

Byen Lourdes ligger i Pyrenæerne i Sydvestfrankrig. Byen er i nyere tid blevet et særdeles populært pilgrimsmål. Det skyldes, at den 14-årige Bernadette Soubirous i 1858 mente at have set Jomfru Maria ved en grotte nær Lourdes. Det gjorde byen meget kendt i den katolske verden, og mange katolikker har lige siden foretaget pilgrimsfærd til byen og dens flotte kirke. Foto: Milorad Pavlek/ Wikimedia Commons

Se billeder af de mest yndede pilgrimsmål, fra Peterskirken i Rom i Syd til domkirken i Trondheim i nord

En pilgrimsfærd er en religiøst motiveret rejse, ofte med et helligt sted som mål. "Pilgrim" kommer af det latinske "peregrini", som betyder "de, der går gennem markerne" og omfattede dengang alle, der boede uden for Romerriget.

Pilgrimsvandringen går ofte til et helligt sted, hvor religiøst begivenheder har fundet sted. Dette betyder dog ikke, at kun målet er vigtigt. Ofte er fokus på selve vandringen, både ud og hjem, og som sådan kan man sige, at ruten til tider ofte er vigtigere end målet.

Inden for katolicismen var pilgrimsfærden først en bodshandling og derfor en del af et af katolicismens syv sakramenter, nemlig bodssakramentet, og før reformationen var især Gravkirken i Jerusalem og Peterskirken i Rom de mest populære mål.

I de seneste 50 år er også evangelisk-lutherske kristne begyndt at få øjnene op for pilgrimsvandringens velsignelser. Her er målene blandt andet Hærvejen i Jylland og Nidarosdomkirken i Trondheim i Nordnorge. Samtidig er også mange protestanter begyndt at gå på Jakobsvejen, også kendt som Caminoen, til Santiago de Compostela, hvor en af apostlene, Sankt Jakob, ligger begravet.

Se og læs om 10 af de mest yndede kristne pilgrimsmål i billedserien ovenfor.

Gravkirken i Jerusalem er bygget på Golgata, som er det sted, hvor Jesus ifølge Bibelen blev korsfæstet. I kirken er også den grav, hvor Jesus skal være blevet lagt efter sin død. Dette har gjort kirken til et meget populært pilgrimsmål siden det fjerde århundrede. Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons
Vézelay er en fransk by i det kendte vinområde Bourgogne. Grunden til, at den er blevet et yndet pilgrimsmål, er, at der i byen ligger et benediktinsk abbedi, der ejer kirken Sainte-Marie-Madeleine, hvor Maria Magdalene ifølge legenden hviler. Foto: Grahamec/Wikimedia Commons
Peterskirken i Rom er et yndet pilgrimsmål af flere årsager. For det første ligger den i Rom, hvortil alle veje som bekendt fører, og for det andet er det Vatikanets hovedsæde og hjem for den første paves - Sankt Peters - grav. Den mest anvendte rute til Rom er Via Francigena, der fører til den italienske hovedstad fra Nordvesteuropa. Denne vej gik ærkebiskop Siger af Canterbury i det 10. århundrede, da han skulle til Rom for at bispevies af paven. Foto: R. Ian Lloyd/Wikimedia Commons
Katedralen i Canterbury har altid været vigtig i den katolske verden. Allerede i 597 byggede Sankt Augustin af Canterbury et kloster på stedet, hvor den store katedral nu står, og byen er ærkebispesæde for den engelske kirke. Den har været et yndet pilgrimsmål siden 1170, da ærkebispen Thomas Becket blev myrdet i kirken.
Klippehelligdommen på Tempelbjerget i Jerusalem er egentlig ikke længere et kristent pilgrimsmål, idet bygningen nu er en moské. Men i middelalderen blev den et yndet kristent pilgrimsmål, da den blev omdannet til kirke af korsfarerne. Helligdommen står ifølge islamisk tradition på det sted, hvor Muhammed for til himmels, og er i dag islams tredje mest hellige sted. Det er også den ældste muslimske bygning i verden. Foto: Berthold Werner/Wikimedica Commons
Jakobsvejen er navnet på verdens måske mest kendte pilgrimsrute, der fører til den galiciske by Santiago de Compostela, hvor Sankt Jakob - en af de 12 apostle - ligger begravet. Ruten har været meget populær siden middelalderen, men reformationen betød, at den blev brugt mindre i det 16. og 17. århundrede. De sidste 50 år har den dog fået en stor opblomstring.
Inden for de senest 50 år er det blevet mere og mere populært at foretage pilgrimsvandringer for protestanter, og en af de mest populære "protestantiske" ruter ligger faktisk i det jyske. Hærvejen, den oprindelige jyske handelsvej, byder på et væld af naturoplevelser. Et eksempel er fotografiet her, som er taget i Langskov uden for Viborg. Men som mange andre pilgrimsruter har den ikke én eksakt rute, men består af et mylder af veje. I Hærvejens tilfælde udspringer de fleste dog omkring Limfjorden og løber gennem Jylland på langs mod syd. Foto: Lars Henriksen
Et yndet pilgrimsmål er Trondheim i Norge og byens domkirke. Byen hed tidligere Nidaros, og domkirken i byen bærer da også stadig navnet Nidarosdomkirken. Den blev bygget i 1320 over Olav den Helliges grav og blev sæde for den norske ærkebiskop. I 1537 måtte den sidste af slagsen dog flygte ud af landet, og kirken blev evangelisk-luthersk. Foto: Wikimedia Commons
Et tredje og populært protestantisk pilgrimsmål er Vadstena ved søen Vättern i Sverige. Byen, hvor der i dag kun bor 5.000 mennesker, var meget vigtig i middelalderen som centrum for politisk og religiøs aktivitet. Pilgrimsfarere søger ofte byen grundet dens kloster, som Den hellige Birgitta (1303-1373) oprettede. På billedet ses Vadstena-klosterets gamle dormitorium. Foto: Bengt af Geijerstam