BILLEDSERIE: Hærvejens kirker

Viborg Domkirke er formodentlig bygget på det sted, hvor der langt tilbage i oldtiden lå en hedensk helligdom. Kirken er en lang korskirke med to vesttårne, to smukke østtårne og sideskibe, højkor og krypt, der først blev færdiggjort, da Eskild i 1133 blev myrdet under ottesangen i St. Margrethes Kirke i Asmild. Foto: Foto: Dieter Betz

Langs den jyske hærvej har flere kirker gennem århundreder åbnet de tunge kirkedøre for pilgrimme fra nær og fjern. Se en række af hærvejens kirker i denne billedserie

En vandring langs Hærvejen byder på natur- og kulturoplevelser i rigt mål. I billedserien ovenfor viser vi nogle af kirkerne langs hærvejen.

LÆS OGSÅ: Hærvejen - Danmarks store pilgrimsrute

På kortet herunder finder du en oversigt over kirkernes placering på danmarkskortet. Ikke alle kirkerne er endnu repræsenteret med et billede i billedserien.

Kilder: Hærvejen, Viborg Domsogn, Funder Kirke, Ikast-Brande Kommune, Kliplev Kirke, Vrads Kirke,

Det gyldne alter i Viborg Domkirke er modelleret af billedhuggeren, professor C. C. Peters og udført i stil med Valdemartidens metalaltre. I altertavlens midterfelt ses et maleri af Vor Frue med Jesus omgivet af billeder af Jesu liv. Foran knæfaldet ligger en stor sort sten på det sted, hvor Erik d. 5. (Klipping) blev gravsat efter mordet i Finderup St. Cæcilienat d. 22. november 1286. Foto: Foto: Claus Fisker.
Sortebrødre kirke i Viborg blev opført som en del af dominikanerordenens kloster i sidste halvdel af 1200-tallet. Den er i dag den eneste tilbageværende middelalderkirke i Viborg. Fra 1529 blev den til sognekirke, og med kongens tilladelse blev den samtidig Danmarks første officielle lutheranske kirke. Foto: Foto: Wikimedia Commons.
Funder Kirke er en mindre landsbykirke, der ligger få kilometer vest for Silkeborg. Den er kullet, det vil sige uden tårn, og der har aldrig været tårn på den. Udvendigt i sydmuren er indmuret en sten med et firkantet hul. Det er en relikviesten, der tidligere kan have siddet i et stenalter i kirken. Stenen har været gemmested for et nu ukendt relikvie. Foto: Foto: Wikimedia Commons.
Hærvejen på den jyske højderyg fra Viborg ned gennem Sønderjylland har efter alt at dømme haft sin hovedrute ved A13, men med et alternativt spor gennem Vrads. Byen Vrads har ikke haft meget at prale af, og de beskedne forhold afspejles i den lidet prangende, men dejlige, velproportionerede Vrads Kirke. Kirken er opført i den romanske periode, hvor mange kirker byggedes i Danmark. De oprindelige dele af kirken er overvejende bygget af marksten med partier af teglsten, og det tyder på, at den er bygget tæt hen imod år 1200. Kirkebygningen består af kor og skib og et våbenhus, som lidt ualmindeligt er anbragt mod nord (kvindesiden). Foto: Foto: Vrads Kirke.
På den jyske højderyg, midt mellem Horsens og Herning, ligger Nørre Snede Kirke. I middelalderen var kirken viet til Sankt Michael på grund af en nærliggende helligkilde. Kirken har formodentlig været en søgt valfartskirke, hvilket kan forklare, at man har bygget så stor en kirke på dette ret øde sted. I kirken står en romansk døbefont med dobbeltløver i højt relief, der betragtes som en af landets fineste. Man ved ikke, om der oprindeligt har stået en stavkirke i Nørre Snede. Hvis der har været en tidligere kirke på stedet, kan døbefonten have stået i en sådan. Kirken er placeret på en plads med flere gravhøje, hvor der i dag er én tilbage, den såkaldte Kong Snios høj. Foto: Foto: Wikimedia Commons.
Valfartskirken Øster Nykirke blev opført i 1150 på grund af de mange rejsende til Sankt Peders Kilde. Kirken ligger 127 meter over havet med et tårn, der oprindeligt var 12 meter højt. Det store tårn har været et markant pejlemærke for de hærvejsfarende. Indgangens overligger viser Kristus, der rækker himlens nøgler til Sankt Peder og en bogrulle til Paulus eller Johannes. Foto: Foto: Christian Asbøl
Jelling Kirke ligger mellem de to store høje Gorms Høj og Thyras Høj. På Harald Blåtands tid blev der bygget en trækirke på det sted, hvor Jelling Kirke står i dag. Kirken blev opført over et gravkammer med Gorm den Gamles jordiske rester. I dag er gravens placering markeret med en sølvstribe i gulvet tæt ved korbuen. Den nuværende frådstenskirke er bygget omkring år 1100. I 2000 blev kirken renoveret, og billedhugger Jørn Larsen stod for udsmykningen af kirkerummet. I 1994 blev Kongernes Jelling optaget som det første sted i Danmark på UNESCO's verdensarvsliste. Foto: Foto: Terkel Broe Christensen.
På kirkegården ved Randbøl Kirke ligger den største gravhøj i Randbøl-området. Sagnet siger, at højen indeholder de jordiske rester af Kong Ran. Randbøl sogn er et af de sogne i Danmark med flest gravhøje. Oprindeligt har her ligget flere hundrede høje, men mange af dem er forsvundet gennem tiden. Foto: Foto: Egon Munk-Andersen.
Nørup Kirke har længe været tæt knyttet til det nærliggende Engelsholm Slot. Fra 1586-1935 hørte landsbykirken under slottet, der ligger smukt ved Engelsholm Sø mellem Vejle og Billund. Sammenhængen mellem de to bygninger ses blandt andet ved de karakteristiske løgformede kupler, som pryder tagene begge steder. Foto: Foto: Wikimedia Commons.
I Nustrup Kirke hænger Danmarks eneste Sct. Hjælper Krucifiks. Det stammer fra slutningen af 1400-årene og er en efterligning af det undergørende krucifiks fra Domkirken i Lucca. (haervej.dk)
I Kliplev Kirke ved Aabenraa var man i besiddelse af et Sct. Hjælper krucifiks. Det betød at kirken blev et af de vigtigste jyske valfartsmål for pilgrimme og at man i det 15. årh. og begyndelsen af det 16. årh var nødt til at udvide kirken. Den er i dag forholdsvis stor af en landsbykirke at være. Ved siden af kirken står et af landets få bevarede middelalderlige klokketårne. Tårnet er samtidig Danmarks ældste bevarede træbygning dateret til ca. 1300. Foto: Foto: Wikimedia Commons.