Enkelthed på pilgrimsvandring: Hele livet er pakket ned i en rygsæk

Enkelthed - dagens start. Foto: Finn Buhl

Bliver vores sind lige så enkelt, som livet under vandringen, har vi endelig nået enkeltheden, skriver formand for Roskilde Pilgrimsforening Finn Buhl

Enkelthed er det pilgrimsord, som langt de fleste pilgrimme har en følelse af at kunne leve op til. Enkelthed er den umiddelbare modsætning til dagliglivets ofte komplicerede indhold. Samfundet har lige siden de spædeste samfundsdannelser bygget på uskrevne regler, men efterhånden som samfundet begyndte at bestå af flere små enheder, som sluttede sig sammen, blev de uskrevne regler suppleret med skrevne regler.

I vort moderne, højteknologiske samfund er der regler for stort set alt: Færdselsregler på gader og veje, skatteregler, regnskabsregler for offentlige og private virksomheder, overenskomster for arbejdsmarkedet, regler for modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, bistandshjælp, børnestilskud, pensionsregler, regler for udlejning af boliger, regler for huslejetilskud, regler for fradrag på gæld i egen bolig, regler for opstilling til demokratiske valg, regler for afvikling af demokratiske valg, og man kunne blive ved. Ja, der er sågar regler for, hvornår religiøse samfund betragtes som religiøse samfund.

LÆS OGSÅ: Det sværeste pilgrimsord er langsomhed

Altså: regler, regler og atter regler. Love, love og love i tusindvis med kilometervis af undtagelser til enkeltparagraffer, for at undgå huller i lovene samt cirkulærer og bekendtgørelser, så selv jurister kan strides om, hvad der er ret, og hvad der ikke er ret.

I dette komplicerede samfund er længslen efter enkelthed derfor en naturlig længsel: Dét opnås umiddelbart på en pilgrimsvandring. Her pakkes hele ens liv ned i en rygsæk. Der er nemlig en helt naturlig grænse for, hvor meget et menneske almindelig af statur, uden særlig fysisk træning kan bære, når det skal vandre i gennemsnit 20-25 kilometer pr. dag i flere uger i uvant, til tider hårdt terræn.

Endvidere bliver selve hverdagen på en pilgrimsvandring uhyre enkel: Man står op om morgenen, og dagens program indeholder kun tre ting. Punkt 1. Vandring x antal kilometer mod næste herberg. Punkt 2. Sørge for at få tilstrækkeligt at spise og drikke i løbet af dagen. Punkt 3. Sikre sig en seng at sove i til næste morgen. Så enkelt og ligetil bliver livet på en pilgrimsvandring, og så skulle man tro, man havde opnået enkelthed! Men nej. Hvis ikke denne fysiske og nu meget enkle tilværelse også smitter af på vores sind, har vi endnu ikke opnået den fulde enkelthed.

Vi mennesker er fyldt med alle mulige tanker og ideer: Politik etik moral filosofi litteratur popmusik idoler og religiøse forestillinger, og helst ikke bundet alt for meget til de faste konfessioner. Vores hjerne er ét mylder af alt muligt, og dette mylder har det med at blive forstærket under påvirkning af de mange indtryk en pilgrimsvandring byder på.

Mange pilgrimme bliver derfor forvirrede, nærmest opspeedede og maniske. Men det burde være det modsatte, der sker på en pilgrimsvandring: Pilgrimmen burde blive fyldt med ro, betænksomhed og afklarethed. For vandringens enkelthed og nøjsomheden med hensyn til, hvad dagens påklædning skal være, mad og drikke kun efter behov, frigjorthed fra aftaler, ingen surfing på internettet, ingen chat på Facebook, ingen ustandselige opringninger og sms'er på mobilen, samt at dagens største problem blot er en seng at sove i.

Denne enkelthed burde også smitte af på alle vores tanker og ideer, således at dét ene, som gør vandringen til en pilgrimsvandring, det der gør fortællingen om Jesus Kristus til evangelium, dét bliver det ene, vores sind koncentrerer sig om. Nemlig: "Jesus Kristus er opstanden, ja, han er sandelig opstanden."  For var Jesus ikke opstået fra de døde, havde han kun været en profet og ikke Guds Søn: Det bør blive vores mantra, når vi vandrer!

LÆS OGSÅ:7 nøgler til pilgrimmens sjæl

Bliver vores sind lige så enkelt, som livet under vandringen, har vi endelig nået enkeltheden. For når legemets enkelthed kombineres med sindets enkelthed, opstår det hele menneskes enkelthed. Så lever vi så enkelt, som Jesus prædikede: "Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. (Johannesevangeliet 13.34.)

Vejens enkelthed. Foto: Finn Buhl
Frokost i det grønne. Foto: Finn Buhl
Pilgrimme hviler sig efter frokost. Foto: Finn Buhl
Vejens enkelthed. Foto: Finn Buhl
Eftermiddagshvil bag en kirke. Foto: Finn Buhl
Vasketøjet tørres og dagbogen skrives. Foto: Finn Buhl
Dagen mål - en seng at sove i. Foto: Finn Buhl